Pełne ubezpieczenie OC i AC
Brak udziału własnego w szkodach z AutoCasco
Depozyt zwrotny w kwocie 500 zł brutto
Ubezpieczenie szyb